Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem

Přelom 19. a 20. století


Pohled, odeslaná Bohumili rychrtrovi na vojnu v roce 1916. Na obrázku jsou členové Rychtrovy rodiny.

 

Pohled na dům z roku 1896. 


Pohlednice, kterou dostávali návštěvníci Rychtrovy boudy ve dvacátých a třicátých letech jako upomínku. Hosty fotil jablonecký fotograf Slavíkt.


Fotografie, pořízená v roce 1934 po dostavbě silnice.  Dům již má zvednuté patro.


Další ze Slavíkových fotografií, první verze zvednutí patra, ještě bez německých skluzů na sníh a mansardových pokojů. Podle patníků štětové cesty rok cca 1929.


Zahájení přístavby v roce 1926, nová část domu ještě není omítnuta.


Takto vypadal dům po dokončení úplně první přístavby.