Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem

Historické mapy

Tato mapa Indikační skicy Stabilního katastru pochází pravděpodobně z roku 1826 a sklad listů zde vychází bohužel přesně do okolí budoucí Rychtrovy boudy. Budovy mají ještě stará parcelní čísla. Relevantní je stavba s černým číslem 95 na pozemku Ignáce Erlebacha v okolí skladu listů dole.


 Na této - novější - císařské mapě (povinný otisk) z roku 1830 není budova zakreslena. Důvod neznáme. 


Tot je mapa povinného otisku katastru z roku 1842. Budova zde stojí, pod číslem 45/2, což by odpovídalo tou, že parcela vznikla odštěpením od stavebního pozemku 45/1, kde dnes stojí Martinova bouda. 


Toto je výřez Katastrální mapy evidenční Čech 1:2880 z roku 1926. Rychtrova bouda zde již nabývá charakteristického členitého půdorysu.