Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem

Oprava 1974

Vinou absolutního zanedbávání údržby provozovny LSD Jednota došla situace v roce 1973 až k jednáním o demolici Rychtrovy boudy. Té se - zásluhou Zdeňka Kováře staršího a předsedy jednoty Adlofa - podařilo zabránit a namísto ní se družstvo rozhodlo provozovnu opravit. Plán oprav byl sestaven na svou dobu poměrně velkoryse a zahrnoval celou řadu aktivit.

Úprava topení.

Hnědouhelný plechový kotel Dukla, osazený v šedesátých letech vyčerpal zásobu své životnosti a jeho provoz se vinou netěsností stal životu nebezpečným. V rámci opravy se proto vedoucímu údržby Jednoty panu Pačesnému podařilo získat vpravdě mamutí (energetická náročnost objektu v teple je cca 60 kW) litinový kotel Darlowo, spalující energetický koks. Starý kotel byl z kotelny vybourán a odvezen do šrotu a na jeho místo byl osazen kotel nový. Úprava si vyžádala kompletní přesun stoupaček a zpátečky a úpravu napojení na komín, který musel být zvýšen. Kotel měl být původně vybaven tahovou a přívěrovou automatikou, tyto komponenty ale na Rychtrovku nikdy nedorazily a tedy nemohly být ani osazeny. V rámci rekonstrukce topení byla přestavěna i zadní část hospodářského traktu a doplněna betonová podlaha do bývalého chléva.

Úprava elektrorozvodů.

V celém objektu byly kompletně rekonstruovány rozvody, bohužel velmi minimalistickým způsobem na straně použitých materiálů, zato velmi rozmařile z hlediska využití prostoru. Rekonstrukci tak padlo za oběť obří zrcadlo, umístěné původně proti vchodovým dveřím a prosvětlující síň, na jeho místo se z prostoru pod schodištěm přesunul hlavní rozvaděč. Současně došlo k rozdělení odečtu fakturace na okruh "Jednota"  a okruh "Bytovka". Nesmyslně velká a prázdnotou zející rozvaděčová skříň s kapacitou čtyř elektroměrů straší v chodbě do dnešních dnů. Rozvody byly nataženy hliníkovými vodiči, přičemž zásuvky v pokojích jsou dimenzovány na pouhých 2.4A. Doplněny byly dva nové pomocné rozvaděče s jističi J1K, které by měly být předmětem aktuální rekonstrukce. V rámci rekonstrukce byla osazena i neuvěřitelně ohavná krabicová dvoupaticová svítidla, přisedlá ke stropu a kopyta z lisovaného skla jako technické osvětlení.

Interiér.

Interiér byl nově vymalován a s ohledem na nereprezentativní stav obložení stěn i nově obložen hnědými deskami z materiálu, připomínajícího umakart. Umakartové desky dostaly i noční stolky z původního inventáře a kovové postele byly nahrazeny nahrubo stlučenými "válendami", spáchanými kdesi v temné hloubi jednoťáckých dílen. "Modernizaci" se nevyhnula ani část obložení z modřínových prken, o jejímž osudu na chatě některého z papalášů si neděláme žádné iluze. 

Další zásahy do dispozice

Do původní prostorné jídelny byla mezi okna vestavěna přepážka, s jejíž pomocí byla vytvořena kancelář, sousedící s kuchyní. Prostor jako kancelář nikdy nesloužil, rodina Kovářova jej využívala v podstatě jako obývací kout. V rámci rekonstrukce byl - z neznámého důvodu - zkrácen původní komín Rychtrovy chalupy, z důsledku čehož jeho střešním zaústěním začalo do objektu zatékat. Došlo ke změně dispozice původního restauračního zázemí, tedy prádelny a pisoárů, které byly přeplánovány na  skladiště prádla s pračkou a máchací vanou.