Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem

Oprava 1992

Po restituci Rychtrovy boudy, která po dlouhých tahanicích s LSD Jednota nakonec počátkem devadesátých let proběhla došlo - za vydatné finanční pomoci Arno Rychtra -  k poměrně radikální opravě a dílčí přestavbě objektu. Její zaměření se ale ukázalo jako problematické - zadní hospodářský trakt měl být přebudován na provozní prostory firmy Elektrocentrum Ing. Milana Kováře, měnící se hospodářská situace ale provozování podobného podniku nebyla nakloněna, Benecko se ukázalo býti příliš malým trhem pro podobný druh služby.

V rámci rekonstrukce a opravy z roku 1992 byla zapojena firma ing. arch. Hlaváčka, která připravila základní projektovou dokumentaci. Kompletně byla přesunuta kotelna do nevyužitého prostoru bývalého půdního vikýře a  zrušeného pokoje č.11, označovaného jako "stará jedenáctka". V souvislosti s tím byly do původní pozice otočeny schody na hambalka a upraven komín. Do objektu byl přiveden plyn a topení bylo přestavěno na kotel Vaillant 45 kW, ohřev TUV byl přesunut na plynový bojler Vaillant a stávající obří bojler s tepelnou kapacitou, zvící parní lokomotivy byl vyvezen. Modernizované části budovy dostaly nové vytápění s oběhovým čerpadlem.

Rozsáhlé změny proběhly v 2.NP nové přístavby, které bylo přebudováno na bytovku pro rodinu Milana Kováře. Byla změněna dispozice pokojů 11 a 12, které se odstraněním původní chodbičky zvětšily, původní sociální  zařízení pro ubytované hosty bylo přesunuto do původního pokoje číslo 10 a na místě původní koupelny pro hosty vznikla obývací kuchyně. Tato část objektu dostala novou podlahu a stropní konstrukci.  

Byl proveden pokus o přeplánování dispozice lyžárny a prostor bývalého dřevníku a starého pisoáru. Stěna dřevníku byla vyzděna a do prostor pisoárů byla vestavěna prádelna a blok sociálního zařízení.

Opravu z roku 1992 nelze ohodnotit jako úspěšnou - vinou nedostatečných zkušeností bylo spáleno poměrně dost prostředků i sil, jimž rozhodně  přínos celé opravy neodpovídal. Došlo ale k primární sanaci stavebních elementů, které již byly na hranici životnosti a objekt byl plynofikován.